Bæredygtighed

Ifølge FN er definitionen på bæredygtighed: 

”…en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.”

Bæredygtighed betyder altså, at du lever på jorden på en måde, der ikke går ud over dine børn og børnebørn.

API-X målsætning er at arbejde målrettet på at gøre vores produkter så bæredygtige som overhovedet muligt. Vi gør dette med respekt for kvaliteten af produkterne som vi ikke går på kompromis med.  

 

API-X udnytter et restprodukt fra palmekerneolie raffineringen som tidligere blev afbrændt 

Olien vi benytter i vores olielys, er en rest som bliver tilovers efter raffinering af palmekerneolien. Denne rest blev tidligere afbrændt men vi har fundet en metode til at udnytte denne affaldsresurse så vi opnår en endnu større bæredygtighed på palmeolien. 

Hvorfor Palmeolie til levende lys? Fordi traditionelle stearinlys ofte er produceret af n-paraffiner som stammer fra råolie raffinering til benzin, dieselolie og brændselsolie. 

Palmeolie er en fantastisk erstatning som er en fornybar resurse og ikke udleder mere CO2 til atmosfæren. Desuden er den en masse andre fordelen ved Palmeolien bla. udleder den 1000 gange mindre sod under afbrænding end traditionelle stearinlys og det er ikke giftigt.    

 

Optimal resurse udnyttelse 

API-X benytter med udgangspunkt i respekt for naturen og de fremtidige generationer RSPO certificeret palmekerneolie i vores produktion af olielys. Palmeolie og palmekerneolie er en af de afgrøder i verden der giver det største afkast pr hektar. I 2012 udgjorde palmeolie 32% af den globale mængde af planteolie der blev produceret, men beslaglagde kun 5,5% af det samlede areal der anvendes globalt til produktion af planteolie. Informationer herunder er fra 2012, men ifølge de seneste oplysninger fra 2017 er forholdet mellem produktionen af de forskellige afgrøder stort set den samme, dog med et lille løft i produktion af palmeolie. 


Tons olie pr dyrket hektar: 

Palme =              3,7 tons

Raps   =              0,7 tons 

Solsikke =           0,6 tons 

Soya =                0,4 tons 

 

Palmeolie = 5,5% af det samlede areal                                           Palmeolie = 32% af den sammlede volume