CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) er en naturlig del af vores arbejde med vores egen fabrik i Bosnien og alle vores eksterne leverandører.

Vi ønsker at integrere sociale og miljømæssige hensyn i alle vores forretningsaktiviteter og i vores interaktion med vores leverandører.  Vores samfundsansvar er en naturlig og indarbejdet del i alle vores aktiviteter.   


API-X har en løbende dialog med vores leverandører om håndtering af sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar som:
 

  • At stille krav til leverandører om at overholde menneske- og arbejdstagerrettigheder
  • At samarbejde med leverandører om at forbedre sociale og miljømæssige forhold
  • At arbejde systematisk med miljø- og klimaledelse
  • At arbejde for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomhed